Reron nyt

Vi opdaterer løbende denne side med nyheder. Der opstår hele tiden ny teknologi, og derved større krav til nettet og til os. Vi følger derfor hele tiden med udviklingen og afhjælper vores kunder med de nyeste og nemmeste metoder til at sikre flere adgang til fiberteknologien og højhastighedsnettet. 

Den Gyldne Østers

”Den Gyldne Østers” uddeles af Morsø Erhvervsråd, på deres årlige generalforsamling. Prisen gives til en virksomhed som har ydet en særlig indsats for erhvervslivet på

Læs mere »