Samarbejdspartnere

Associeret selskaber:

Primo marts 2020 indgik Reron A/S et partnerskab med Fibertech ApS. Hvorefter vi som de eneste i Danmark, kan tilbyde totalentreprise på nedgravning og etablering af fibernet.

Fibertech ApS med direktør Jesper Dammose i spidsen har mere end 15 års erfaring indenfor fibermarkedet og dermed stort kendskab til fibernetværk i Danmark. Fibertech udfører alle former for fiberinstallation, måling samt dokumentation.

Datterselskaber:

RT Entreprise ApS

Opstart i 2021. RT Entreprise har 2 medarbejdere ansat. Virksomheden beskæftiger sig med alle former for fiberarbejde samt iblæsning af kundefiber.

RT Entreprise

MM Kabel ApS

Opstart i 2021. MM Kabel har pt. en medarbejder ansat. Virksomheden beskæftiger sig med alle former for fiberarbejde samt iblæsning af kundefiber.

MM Kabel

Birch & Poulsen Entreprise ApS

Opstart i februar 2022. Birch og Poulsen Entreprise har 2 medarbejdere ansat. Virksomheden beskæftiger sig med alle former for fiberarbejde samt iblæsning af kundefiber.

RM FIBER ApS

Opstart i marts 2022. RM Fiber har 2 medarbejdere ansat som kun udfører iblæsning af fiber opgaver.

RM Fiber

Joh-Joh Fiberteknik ApS

Opstartet maj 2022. Joh-Joh Fiberteknik har en medarbejder ansat. Virksomheden udfører fiberinstallationer, både hos kunden men ligeledes i skabe mv.

Øvrige samarbejdspartnere ved styrbar underføringer

JOF Entreprenør ApS

JOF Entreprenør v/ Jens Ole Frøslev – Er tidligere ansat hos Reron, indtil han startede selvstændigt i 2018. JOF Entreprenør beskæftiger sig hovedsageligt med retningsstyret underføringer, og benyttes ofte af Reron til diverse projekter.