Landmåling

Digital indmåling:
Vi er professionelle med mange års erfaring inden for digital ledningsregistrering. Digital indmåling af kabler, rør og ledninger er en nøjagtig og effektiv metode til løbende at sikre data på diverse tracéer.

Opmåling med både GPS og totalstation gør det muligt for os at indsamle præcise sammenhængende data, samt aflevere det til kunden indenfor ganske kort tid. Vi samarbejder med mange forsyningsselskaber og ledningsejere, og udvikler og tilpasser løbende vores data, så de matcher deres ønsker til formater. Data afleveres valgfrit i dsfl, dxf/dwg og Shape format m.m

Afsætning:
Vi laver også afsætning af tracéer. Ofte kan det i forbindelse med ny anlæg være en fordel at få afsat eksisterende trace, hvis der arbejdes tæt op af denne, og der kan være fare for at lave en skade.

Reron - Landmåling / Digital indmåling