Pløjning

Nedpløjning af kabler og rør kan udføres i jorden i åbent land samt rabatter langs veje. Ved denne nedlægningsmetode bliver det ikke nødvendigt at ødelægge overfladestrukturen. En fordel er at man ofte kan pløje ned i jorden i de ønskede kabeldybder.

I samme arbejdsgang giver denne metode mulighed for at nedlægge advarselsbånd over kabler og rør. Det er også muligt at nedlægge flere kabler og rør i samme arbejdsgang.

Reron - Pløjning