• August 2017 havde Reron A/S 10års jubilæum. Dette fejrede vi med en sommerfest for vores medarbejdere.
    • I 2017 Reron får Fibia som ny kunde. Vi står for at nedgrave fiberkabel på Heglenæs, Djursland. Se Fibias pressemeddelelse i dette link.
    • Reron A/S vækster. Det går godt for Reron A/S og vores store kundegruppe, som løbende har flere projekter som vi udfører. For at følge med den stigende efterspørgsel, har vi ansat to ekstra funktionær ansatte i starten af år 2017. Per Futtrup er ansat som formand, og han varetager en af vores store kunder, som hele tiden byder ind med nye kundestik og større områder, der skal tilsluttes højhastighedsnettet. Anne Heltzen er kontoransat og afhjælper med de praktiske opgaver, der løbende kommer i en virksomhed med mange ansatte. I det første halvår af 2017 har vi også ansat mange nye medarbejdere, som laver det vigtige og værdiskabende arbejde i marken.
    • I 2015 kom der iPad's i alle biler. Vi har købt iPad's til alle vores biler. Det betyder at vores medarbejdere altid har tegninger, ledningsoplysninger og alle andre relevante oplysninger ved hånden, når de skal udføre en opgave. Det har formindsket brugen af fysiske tegninger. Desuden har vi har nu nemmere ved at dokumentere vores arbejde med billeder, som medarbejderne lægger ind i opgavens elektroniske mappe, mens de står ved opgaven.
    • Reron Boring Aps blev stiftet I 2013. En retningsstyrret boring er hurtig, præcis og sparer kunden for store opgravninger og giver langt mindre reetablering. Se vores brochure her.