Hurtig nedgravning af kabler, rør, kloak & vand

En retningsstyret boring er hurtig nedgravning af kabler, rør, kloak og vand uden stor gene for omgivelserne. Hvis du lader os om at stå for opgaven, så sparer du dig selv for store opgravninger og reetablering.

Vores dygtige medarbejdere er uddannet inden for området og har stor erfaring, så du er sikker på at få det bedst mulige resultat.

Under jorden hurtig og præcis

Et borehoved styres præcist med moderne teknik nede under jorden. Der bores langs, over eller under eksisterende rør - lodret, vandret eller med stigning og fald.

Med en retningsstyret boring kan man hurtigt og uden mange gener klare en nedgravning. Dvs. at man slipper for store opgravninger og afspærringer og dermed mindre reetablering.

Boring trin for trin

  • Inden opstart er alle ledningsoplysninger, krav og informationer hentet.
  • Der graves et mindre starthul og sluthul.
  • Det styrebare borehoved placeres i starthullet, og der bores via den ønskede strækning eller placering over til modtagerhullet. Hele vejen måles borehovedets placering elektronisk, så der sker registreringer af dybde og længde. 
  • I modtagerhullet påmonteres en reamer på kablet der nedgraves. Borehovedet trækkes nu tilbage til starthullet. Samtidig med tilbagetrækningen udvides borehullet og det ønskede kabel ligger, som det skal.
  • Der udarbejdes en borerapport hvor position, retning og dybde registreres.
  • Der reetableres igen.

Kontakt Reron angående styret underboring for at høre mere

Lad professionelle om projektet og lad Reron foretage den retningsstyret boring.

Ring til os på telefon 70 26 68 88 eller mail til os på info@reron.dk for yderligere info allerede i dag. Vi giver altid gerne et uforpligtende tilbud.​

SE BROCHURE HER